fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Site1


Sitemap


 

Inleiding
Grammatica
Gram1
Alfabet en uitspraak
Klinkers
Medeklinkers
Klemtoon en accent
Homoniemen (samenvatting) +  
Homoniemen (overzicht) ++  
Morfologie
Verbuiging
Lidwoorden
Zelfstandige naamwoorden
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden
Mannelijke zelfstandige naamwoorden
Onzijdige zelfstandige naamwoorden
Zelfstandige naamwoorden mannelijk-vrouwelijk
Zelfstandige naamwoorden, diversen
Eigennamen
Bijvoeglijke naamwoorden
Bijvoeglijke naamwoorden op -ος
Bijvoeglijke naamwoorden op -ης
Bijvoeglijke naamwoorden op -υς
Bijvoeglijke naamwoorden op -ων
Bijvoeglijke naamwoorden, diversen
Bijvoeglijke naamwoorden, trappen van vergelijking
Bijwoorden
Voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden
Aanwijzende voornaamwoorden
Vragende voornaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
Onbepaalde voornaamwoorden
Wederkerende voornaamwoorden
Wederkerige voornaamwoorden
Telwoorden
Telwoorden, breuken
Werkwoorden
Werkwoorden vervoegen
Werkwoorden vervoegen vervolg
Werkwoorden vervoegen naar persoon en getal
Regelmatige en onregelmatige werkwoorden
1e vervoeging β-groep
1e vervoeging γ-groep
1e vervoeging ζ-groep
1e vervoeging τ-groep
1e vervoeging ν-groep
1e vervoeging α-groep
2e vervoeging op -ιέμαι
2e vervoeging op -ώμαι
2e vervoeging op -ούμαι
2e vervoeging op -άμαι
Onregelmatige werkwoorden
αρέσω βάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω είμαι έρχομαι έχω θέλω
    θέτω κάθομαι κάνω καταλαβαίνω λέω μαθαίνω ξέρω παίρνω πηγαίνω πίνω
    πλένω στέκομαι τρώω φαίνομαι φέρνω χαίρομαι        
Voorzetsels
Voegwoorden
Tussenvoegsels
Partikels
Woordvorming
Woordvorming zelfstandige naamwoorden
Zinsleer
Zinsdelen
Enkelvoudige zin
Samengestelde zin
Hoofdzin
Hoofdzin ingeleid door partikel
Vraagzin
Bijzinglobaal overzicht
Bijzin
Bijvoeglijke bijzin
Bijvoeglijke bijzin, vervolg
Betrekkelijke bijzin met ingesloten antecedent
Complementszin
Complementszin met να
Complementszin met ότι
Complementszin met μην
Complementszin met που
Gesubstantiveerde bijzin
Indirecte rede
Bijwoordelijke bijzin
Temporele bijzin
Causale bijzin
Conditinele bijzin
Finale bijzin
Consecutieve bijzin
Concessieve bijzin
Bijzin van vergelijking
Bijzin van plaats
Bijzin van omstandigheid
Bijzin van beperking
Zinsleer en Woordleer
Werkwoord
Actief - passief
Passief, wederkerend, wederkerig, modaal
Tegenwoordig deelwoord
Bijzin - stam
Naamvallen
Nominativus
Genitivus
Dativus
Genitivus
Accusativus
Vocativus
Lidwoord
Zelfstandig naamwoord
Bijvoeglijk naamwoord
Voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden
Aanwijzende voornaamwoorden
Onbepaalde voornaamwoorden
Wederkerende voornaamwoorden
Wederkerige voornaamwoorden
Wederkerende voornaamwoorden
Vragende voornaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
Telwoord, leeftijden en data
Telwoord, kloktijden
Telwoord, rekenen
Bijwoord
Bijwoord, te
Voorzetsels
Voegwoorden
Partikels
Woordvolgorde
Diversen
Betekenisleer
 
Sitmap
Woordenlijst
Video's
Verantwoording
Copyright
Bronnen
Contact
Printen
Termen

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Schrift

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Navigatie

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄, ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.