◄*     ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBijw1Verg


Bijzinnen van vergelijking


In bijzinnen van vergelijking wordt een werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de hoofdzin vergeleken met een feitelijke of niet-werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de bijzin.
In geval van een niet-werkelijke toestand, eigenschap of handeling in de bijzin is het voegwoord: σα να (alsof).
Gaat het om een werkelijke toestand, eigenschap of handeling (een 'gewone' vergelijking) dan is het voegwoord όπως of καθώς (zoals).

De persoonsvorm in de bijzin staat over het algemeen in de indicativus.
Alleen όπως kan eventueel gevolgd worden door een coniunctivus als het om een algemene waarheid of over de toekomst gaat.

    hoofdzin bijzin  
σα(ν) να        
  βαδίζει σαν να είναι μεθυσμένη. ze loopt alsof ze dronken is. indicativus indicativus (ze was niet dronken)
  με κοίταζε σαν να μη με πίστευε. ze keek me aan alsof ze me niet geloofde. paratatikos paratatikos (ze geloofde me wel)
  θυμάμαι, σα να ήταν χτες, ... ik herinner me als de dag van gisteren (lett.: alsof het gisteren was) ... indicativus aoristus (het was nu niet gisteren)
όπως, καθώς        
  φόρεσε τα καλά του, όπως/καθώς ταίριαζε στην περίπτωση. hij droeg zijn nette kleren, zoals het bij de gelegenheid paste. aoristus paratatikos (algemene geldigheid)
  όπως/καθώς μου είπε η γυναίκα του, ο Σάκης είναι σοβαρά άρρωστος. zoals zijn vrouw me zei, is Sakis ernstig ziek. indicativus aoristus (Sakis is werkelijk ziek)
  όπως/καθώς γράφουν οι εφημερίδες, η κατάσταση είναι κρίσιμη. de toestand is, zoals/naar de kranten schrijven, kritiek. indicativus indicativus (de situatie is werkelijk  kritiek)
  θα κάνουμε όπως μας διατάξετε. we zullen doen zoals u beveelt. futurum 2 coniunct2 (we zullen dat werkelijk doen)
  θα γίνει όπως σε φωτίσει ο Θεός. het zal gebeuren zoals God je zal ingeven. futurum 2 coniunct2 (zo zal het altijd zijn)

 

Zie ook: Betrekkelijke bijzin met  όσος

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

φόρεσε < φοράω - dragen
ταίριαζε < ταιριάζω - passen bij
είπε < λέω - zeggen
διατάξετε < διατάζω - bevelen
γίνει < γίνομα - gebeuren
φωτίσει < φωτίζω - ingeven