Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*     ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntWerw/SyntWerw1>

Zinsleer, werkwoord


Het werkwoord wordt verbogen naar vorm, wijs, tijd, aspect en persoon.

Het aspect van het werkwoord is het onderscheid naar het tijdskarakter dat in de handeling, beweging, toestand of eigenschap besloten ligt. Dit kan zijn:
- aan de gang zijn, gebruikelijk zijn of herhaald worden, of
- eenmalig zijn of afgerond zijn.
Welk van deze twee aspecten aan de orde is, wordt weergegeven door gebruik te maken van de 1e stam respectievelijk 2e stam van het werkwoord.

De vorm van het werkwoord kan zijn actief of passief.
De wijs kan zijn aantonend, aanvoegend of bevelend.
De belangrijkste tijden zijn: tegenwoordig, verleden, toekomend of voltooid.
Daarnaast zijn er nog het tegenwoordig en verleden deelwoord.

De veelheid aan werkwoordsvormen in het Grieks maken een belangrijk verschil uit tussen het Nederlands en het Grieks.
Het misschien wel belangrijkste verschil wordt echter veroorzaakt door het feit dat het Nederlandse werkwoord een veel gebruikte onbepaalde wijs (infinitief) kent en het Grieks niet.

we kunnen het adres niet vinden.
hij begint te lopen.
ik rende om op tijd te komen.

Het Grieks zal in deze gevallen steeds een constructie met bijzin maken.

 

δεν μπορούμε να βρούμε την διεύθυνση.
αρχίζει να διαβάζει.
είναι ώρα να φύγουμε.
we kunnen het adres niet vinden.
hij begint te lezen.
het is tijd om op te stappen.

Actieve werkwoorden vallen in twee soorten uiteen:
- werkwoorden die vergezeld (kunnen) gaan van een lijdend voorwerp of een lijdend-voorwerpszin,
- werkwoorden die niet vergezeld kunnen gaan van een lijdend voorwerp.
De eerste soort heet overgankelijk (transitief), de tweede onovergankelijk (intransitief).

overgankelijk lezen

denken
ik lees.
ik lees een boek.
ik denk dat ik kom.
onovergankelijk nadenken
slapen
ik denk na.
ik slaap.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.