fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVorz1


Voorzetsel


Voorzetsels zijn niet-verbogen woorden.
Ze komen alleen  voor als onderdeel van een groep van woorden.
Bijvoorbeeld: op straat, in het huis, met goede vrienden.
De rol die een zogenaamde voorzetselgroep in de zin speelt, varieert.
Een volledige bespreking van de voorzetsels vindt daarom in het kader van de zinsleer plaats.

Het Nederlands kent naast voorzetsels ook achterzetsels, die een vergelijkbare rol vervullen.
Bijvoorbeeld: hij loopt de trap af, onder de deur door, hij fietst tegen de wind in.
Soms komt een achterzetsel in combinatie met een voorzetsel voor.
Bijvoorbeeld: hij viel van het dak af.
Het Grieks kent geen achterzetsels.

Voorzetsels spelen een bijzondere rol als onderdeel van werkwoorden die samengesteld zijn met dat voorzetsel. Bijvoorbeeld: aanbellen.
Bij het gebruik van een dergelijk werkwoord wordt in het Nederlands het voorzetseldeel gescheiden van het werkwoordsdeel: hij belt bij de buren aan.
Het Grieks heeft wel werkwoorden die op basis van een voorzetsel zijn gevormd, maar dit voorzetsel deel wordt nooit van de rest van het werkwoord gescheiden.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l
Letter:
Alfabet
l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.