◄*    ►*     ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntNaam1Accu>


Zinsleer, naamvallen, accusativus

 

De accusativus wordt gebruikt voor:

- het lijdend voorwerp

ο ξένος βλέπει τον πατέρα.
έχω δυο αδερφούς
.
de buitenlander ziet de vader.
ik heb twee broers.


- een algemene tijdsaanduiding

το Δεκέμβριο
το χειμώνα
τον άλλο μήνα
in december
's winters, in de winter
volgende maand


- na voorzetsels

είμαι από  τον 'Αγιο Νικόλαο.
είναι στον δρόμο
.
πηγαίνω σ'έναν Έλληνα γιατρό
.
ik kom uit Ayos Nikolaos.
hij is op straat.
ik ga naar een Griekse dokter.

Na de meeste voorzetsels volgt een accusativus. Na sommige voorzetsels volgt de genitivus.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.