Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*    ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Morf/MorfVorm1>


Woordvorming


Woorden kunnen via twee procédé's gevormd worden: afleiding en samenstelling.

Onder afleiding verstaan we het maken van een nieuw woord uit een ander woord door toevoeging van een voorvoegsel of een achtervoegsel.
In het Nederlands is bijvoorbeeld her- een voorvoegsel (bijvoorbeeld: hergebruik, herstellen ed.) en
-ig een achtervoegsel (bijvoorbeeld: harig, mondig, handig ed.).
Andere voorbeelden van voorvoegsels zijn: voor-, pre-.
Andere voorbeelden van achtervoegsels zijn: -heid, -achtig.
Zowel in het Nederlands als in het Grieks kunnen bijna alle voorzetsels als voorvoegsel gebruikt worden.
In beide talen worden verkleinwoorden door middel van een achtervoegsel gemaakt:

το παιδί kind το παιδάκι kindje
η δουλειά werk η δουλίτσα werkje


Waar het Nederlands slechts één suffix (met enkele varianten -tje, -pje) voor het verkleinwoord kent, zijn er in het Grieks meerdere achtervoegsels waarmee verkleinwoorden worden gemaakt.

Een samenstelling is een woord dat uit twee bestaande woorden gevormd wordt. In het Nederlands bijvoorbeeld: contactlens (contact + lens), onderhandelingsresultaat (onderhandeling + resultaat).
Van afgeleide woorden kunnen weer andere woorden worden afgeleid: onhandig, contactlensvloeistof.

In het Grieks doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Bijvoorbeeld:

    prefix        suffix
άναρχος   ongecontroleerd < αν- + αρχήnorm  
η αναρχία chaos, anarchie <     άναρχος ongecontroleerd + -ία
αναρχικός anarchistisch <     αναρχία anarchie + -ικός

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.