◄*    ►*     ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntNaam1Dati>


Zinsleer, naamvallen, dativus

 

De dativus komt alleen nog voor in een aantal oude uitdrukkingen.

βάσει + 2op basis vanη βάση
δόξα τω Θεώ God zij dank ο Θέος
εν πάση περιπτώσει in ieder gevalη περίπτωση
εν συνεχεία vervolgens η συνέχεια
εντάξειokη τάξη
εν τέλει uiteindelijk το τέλος
εντούτοις desondanks τούτος
λόγω + 2vanwege ο λόγος
μέσω + 2 via, middels το μέσος
πράγματιinderdaadτο πράγμα
τοις εκατόν procent 
τοις μετρητοίς contant τα μετρητά

Nb. Ook in het Nederlands hebben verschillende van deze uitdrukkingen de uitgang van niet meer in gebruik zijnde 2e en 3e naamvallen: ten dele, desondanks, vanwege.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.