fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntZelf1


Zelfstandige naamwoorden


Zelfstandige naamwoorden benoemen concrete en abstracte zaken en de eigenschappen daarvan.

Zelfstandige naamwoorden  kunnen in alle zinsdelen behalve in het werkwoordelijk deel van het gezegde voorkomen.

Over zelfstandige naamwoorden zijn in het licht van de zinsleer nog veel interessante dingen te vermelden.
Zie bijvoorbeeld de Nederlandse grammatica van Van der Toorn en de Griekse grammatica Συντακτικό της νέας ελληνικής.

De zaken die in deze grammatica van belang zijn, worden al in voldoende mate besproken bij de vormleer: zelfstandige naamwoorden als woordsoort.

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l
Woord:
Woordleer
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.