fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVorn1


Voornaamwoorden


Voornaamwoorden verwijzen naar zaken, personen of kenmerken, zonder die zelf te noemen. De bedoelde zaken, personen of kenmerken kunnen ergens anders in de tekst genoemd zijn, of ze zijn uit de concrete situatie duidelijk.

Over het algemeen worden de voornaamwoorden in het Grieks verbogen.


De voornaamwoorden vallen uiteen in:


- persoonlijke voornaamwoorden:
 
με φώναξε. hij riep me.
να φύγουν αυτοί, όχι εσείς. zij moeten weggaan, niet jullie.
- bezittelijke voornaamwoorden:
 
ο πατέρας μου mijn vader
ο δικός μου πατέρας mijn eigen vader 1 )
- aanwijzende voornaamwoorden:
 
αυτός ο κύριος είναι φίλος μου. die man is een vriend van me.
τούτο είναι το βιβλίο μου. dit is mijn boek.
vragende voornaamwoorden:
 
ποιοι έρχονται; wie komen er?
πόσα σου χρωστώ; hoeveel ben ik je schuldig?
τι θα κάνουμε; wat zullen we doen?
τίνος είναι το χωράφι; van wie is de akker?
betrekkelijke voornaamwoorden:
 
ο άντρας που είδα. de man die ik zag.
η κοπέλα για την οποία σου μίλησα, παντρεύτηκε χτες. het meisje waarover ik het me je had, is gisteren getrouwd.
κάνε ό,τι νομίζεις. doe wat je goeddunkt.
μη δεχτείς τη θέση όσα λεφτά κι αν σου δώσουν. accepteer de functie niet, hoeveel geld ze je ook bieden.
onbepaalde voornaamwoorden:
 
ας ρωτήσουμε κανέναν. laten we het iemand vragen.
μερικοίάνθρωποι sommigemensen
κάθε εβδομάδα elkeweek
wederkerende voornaamwoorden:
 
κοιτάζει μόνο τον εαυτό της. zij denkt alleen aan zichzelf.
wederkerige voornaamwoorden 2 ):
 
αγαπιούνται πολύ. zij houden veel van elkaar.
πιαστήκαμε ανάμεσά μας. wij zijn met elkaar slaags geraakt.

1 ) Dit nadrukkelijke gebruik van het bezittelijk voornaamwoord wordt in het Nederlands door het bijvoeglijk naamwoord 'eigen' weergegeven.
2 ) Het Grieks heeft  geen voornaamwoord dat overeenkomt met het Nederlandse wederkerige voornaamwoord 'elkaar'. Wederkerigheid wordt in het Grieks in het werkwoord tot uitdrukking gebracht.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

φώναξε < φωνάζω - roepen
φύγουν < φεύγω - weggaan
είδα < βλέπω - zien
μίλησα < μιλάω - spreken
παντρεύτηκε < παντρεύομαι - trouwen
δεχτείς < δέχομαι - accepteren
δώσουν < δίνω - geven
ρωτήσουμε < ρωτάω - vragen
αγαπιούνται < αγαπάω - houden van
πιαστήκαμε < πιάνομαι- slaags raken