fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfLidw1


Lidwoorden


Er zijn twee soorten lidwoorden: bepaalde en onbepaalde.


Bepaald lidwoord


Bepaalde lidwoorden worden verbogen naar geslacht, getal en naamval.

  enkelvoud meervoud
  mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
Nom. ο η το οι οι τα
Gen. του της του των των των
Acc. το(ν) τη(ν) το τους τις τα

 

ο άνθρωπος de mens
η θάλασσα de zee
το πρόσωπο de persoon

 

De ν van de accusativus enkelvoud mannelijk en vrouwelijk (τον, την) wordt alleen uitgesproken en geschreven indien het daarop volgende zelfstandig naamwoord met een klinker, of met één van de medeklinkers κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, ξ of ψ begint.

Indien het voorzetsel σε (in, naar, aan) aan het lidwoord voorafgaat, wordt het tezamen met het lidwoord als één woord geschreven: στο(ν), στη(ν), στο, στους, στις, στα.


Onbepaald lidwoord


Onbepaalde lidwoorden worden verbogen naar geslacht en naamval.

 

  mannelijk vrouwelijk onzijdig
Nom. ένας μια ένα
Gen. ενός μιας ενός
Acc. ένα(ν) μια ένα

 

ένας άνθρωπος een mens
μια θάλασσα een zee
ένα πρόσωπο een persoon

 

 

De vormen van het onbepaald lidwoord zijn bijna gelijk aan het telwoord ένας (één). Het verschil is dat de vrouwelijke vormen van het onbepaald lidwoord éénlettergrepig zijn, terwijl die van het telwoord vaak tweelettergrepig zijn: μια γυναίκα (een vrouw), μία γυναίκα (één vrouw).

De slot-ν van het mannelijk onbepaald lidwoord (έναν) is niet verplicht. Als de Griekse spreker de slot-ν wél gebruikt, gelden dezelfde regels als die voor de slot-ν van het bepaalde lidwoord.

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.