fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntZin1Vraa


Vraagzin


 

Vraagzinnen kunnen worden onderscheiden in directe vraagzinnen (directe vraag) en indirecte vraagzinnen (indirecte vraag).


De vorm die een indirecte vraagzin heeft, wordt aangeduid met de indirecte rede.

directe vraag έχεις φάει;
γιατί άργησες;
ποιος είναι εκεί;
heb je al gegeten?
waarom ben je zo laat?
wie is daar?
indirecte vraag /
indirecte rede
ρωτάω ποιο βιβλίο διαβάζεις.
δεν ξέρω με ποιο τρένο θα 'ρθει.
ik vraag welk boek je leest.
ik weet niet met welke trein hij komt.

 

In het Grieks is de woordvolgorde in een vraagzin niet dwingend anders dan in niet-vragende zin (zoals dat in het Nederlands het geval is). Het vragende karakter komt vooral tot uitdrukking in de intonatie.

Een directe vraagzin kan worden ingeleid door:
- vragend voornaamwoord
- vragend bijwoord


Een indirecte vraagzin kan worden ingeleid door:
- betrekkelijk voornaamwoord
- vragend bijwoord

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l
Woord:
Woordleer
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.