fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Zinsleer


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

Nieuwgrieks, Morfologie en Zinsleer


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVoeg1


Voegwoord


Voegwoorden zijn niet-verbogen woorden die afzonderlijke woorden, zinsdelen en zinnen met elkaar verbinden.
Als ze zinnen verbinden worden ze verder niet als afzonderlijk zinsdeel, noch als een onderdeel van een zinsdeel gezien.

Een voegwoord en de betekenis van de (bij)zin waarin hij wordt gebruikt, zijn sterk met elkaar verbonden.

Daarom vindt de bespreking plaats in de syntaxis (zinsleer).


In het Nederlands worden voegwoorden onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Dit gebeurt aan de hand van het antwoord op de vraag of bij het samenvoegen van twee enkelvoudige zinnen in één van die zinnen de woordvolgorde wijziging ondergaat. Is dat het geval dan is er sprake van een onderschikkend voegwoord, en anders van een nevenschikkend voegwoord.
De zin met de gewijzigde woordvolgorde is de bijzin, de andere de hoofdzin.

In het Grieks ondergaat de woordvolgorde in de bijzin niet noodzakelijkerwijs een wijziging.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l
Letter:
Alfabet
l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.