Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*    ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntTelw1>


Telwoord, leeftijd en datum


LeeftijdHiervoor wordt altijd de genitivus gebruikt (ook van het telwoord), onder de twee jaar van het aantal maanden (μηνών) daarboven van het aantal jaren (χρονών, soms χρόνων of έτων), maar dit laatste (χρονών) wordt meestal weggelaten:
 

πόσων μήνων/χρονών είναι; hoe oud is hij?
είναι τριών μηνών. hij is drie maanden.
είναι δεκαοχτώ μηνών. hij is al 18 maanden.
είμαι είκοσι ενός (χρονών).. ik ben 21.
είσαι κιόλας δεκατεσσάρων (χρονών). jij bent al 14.


Er is een tendens te bespeuren om bij de leeftijdsaanduiding zonder χρονών de onzijdige vorm van het telwoord in de nominativus te gebruiken:
 

είμαι είκοσι τέσσερα. ik ben 24.


Nb.

σε ηλικία τεσσάρων χρονών op vierjarige leeftijd
ένα βιβλίο για παιδιά ηλικίας τεσσάρων με δώδεκα χρονών een boek voor kinderen van 4 tot 12 jaar


Datum


Bij de data wordt voor de eerste van de maand het rangtelwoord, zonder lidwoord, in het vrouwelijk gebruikt, plus de maand in de genitivus;
voor de andere dagen wordt het hoofdtelwoord, zonder lidwoord, in het vrouwelijk, plus de maand in de genitivus gebruikt.

vraag:

πόσο του μηνός έχουμε σήμερα; de hoeveelste is het vandaag?antwoord:

σήμερα έχουμε πρώτη Αυγούστου. het is vandaag 1 augustus.
σήμερα είναι είκοσι τρεις Ιουλίου. het is vandaag 23 juli.Verder:

την πρώτη Οκτωβρίου op de eerste oktober
στις 25 Μαρτίου 1821 op 25 maart 1821Nb. staat er vóór de datum al een dagaanduiding, dan kan het lidwoord (al of niet met σε) weggelaten worden:

 

φεύγω την Πέμπτη είκοσι μια Απριλίου. ik vertrek op 21 april.Nb. gebruikt men in plaats van Απρίλιος etc, de vorm Απρίλης dan moet bij de naam van de maand het lidwoord worden gebruikt:

στις 24 Απριλίου
στις 24 του Απρίλη
op 24 aprilJaartal

 

πηγαίνω στην Αμερική το χίλια εννιακόσια ογδόντα ένα. in 1981 ga ik naar Amerika.
πηγαίνω στην Αμερική το ογδόντα ένα. in 81 ga ik naar Amerika.
η Κωνσταντινούπολη πέφτει τον δέκατο πέπμτο αιώνα (τον ΙΕ' αιώνα), δηλ. το χίλια τετρακόσια πενήντα τρία Konstantinopel valt in de 15e eeuw, te weten in 1453.Nb. na een algemene maandaanduiding wordt het jaar voorafgegaan door του, maar het jaartal blijft in de 4e naamval meervoud:
 

τον Ιανουάριο του χίλια οχτακόσια εξήντα τέσσερα in januari van het jaar 1864 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.