◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntVorn2Onbe


Onbepaalde voornaamwoorden

 

Sommige onbepaalde kunnen zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt worden:

    te gebruiken te gebruiken     te gebruiken te gebruiken
κανείς
κανένας
τίποτα
πουθενά
ποτέ
καθόλου
(n)iemand
(n)iemand
(n)iets
(n)ergens
(n)ooit
helemaal niet
zelfst.
zelfst.
zelfst.(gebied.)
zelfst.(gebied.)
zelfst.
zelfst.

bijv.(gebied.)
bijv.(gebied.)κάποιος
κάτι
κάπου
κάποτε

iemand
iets
ergens
ooit

zelfst.(gebied.)
zelfst.(gebied.)
zelfst.(gebied.)
zelfst.(gebied.)

bijv.(gebied.)
bijv.(gebied.)De variantvorm κανείς kan in tegenstelling tot κανένας niet bijvoeglijk gebruikt worden.

Aan het onbepaalde voornaamwoord ποτέ kan de genitivus van het zwakke bezittelijke voornaamwoord toegevoegd worden. De betekenis wordt daarmee iets nadrukkelijker:

τον έχεις δει ποτέ σου να καπνίζει; heb je hem ooit (van je leven) zien roken?


Bij het gebruik wordt het volgende onderscheid gemaakt:

- κανένας/κανείς, τίποτα, πουθενά en πότε (niet-specifieke onbepaalde voornaamwoorden)
- κάποιος, κάτι, κάπου en κάποτε (specifieke onbepaalde voornaamwoorden)
- zinnen waarin beide types gebruikt kunnen worden
- uitzonderlijk gebruik van
τίποτα en πουθενά
- bijvoeglijk gebruik van κανένας en κάποιος
- bijvoeglijk gebruik van τίποτα en κάτι
- καθόλου

Het Nederlandse onbepaalde voornaamwoord 'men' kan weergegeven worden met behulp van het Griekse κανείς:

την Ακρόπολη τη βλέπει κανείς από μακριά. de Acropolis ziet men al van verre.

Er zijn echter ook andere constructies mogelijk om het voornaamwoord 'men' weer te geven, namelijk met het werkwoord in de tweede persoon enkelvoud of met het zelfstandig naamwoord ο κόσμος in de betekenis van 'de mensen'.

Het Nederland kent ook nog het onbepaalde voornaamwoord 'het'.


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.