woordsrt naamv woordsrt naamv lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part tuss woordvorming
◄**   ▼**   Syntaxis   ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen 1/2
Grammatica//Synt/SyntDive2


 

Diverse onderwerpen


Vergelijkingen

Vergelijkingen kunnen op verschillende manieren vorm krijgen:
- met een bijwoordelijke bepaling ingeleid door een voorzetsel: dan, (zo)als
- met een bijwoordelijke bijzin ingeleid door een voegwoord: dan, alsof, zoals
- met een betrekkelijke bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord of betrekkelijk bijwoord: zo ... als
- met een bijwoordelijke betrekkelijke bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord: dan (wat)


 


Reduplicatie

In bepaalde gevallen wordt in het Grieks een zinsdeel herhaald.
Dit komt voor bij het onderwerp, meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp.

 

Reduplicatie van het onderwerp.

 

 

Reduplicatie van het meewerkend voorwerp.

 

 

Reduplicatie van het lijdend voorwerp.

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht