woordsrt naamv lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part tuss woordvorming
◄**   ▼*   Syntaxis   ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
persoonlijk bezittelijk aanwijzend onbepaald wederkerend wederkerig vragend betrekkelijk
Grammatica//Synt/SyntVorn2Wedg


Wederkerig voornaamwoorden


Het wederkerig voornaamwoord 'elkaar' verwijst naar het onderwerp in de zin.

Het Grieks heeft  geen voornaamwoord dat overeenkomt met het Nederlandse wederkerige voornaamwoord 'elkaar'.
Het Grieks kan op twee maniere uitdrukking gegeven aan wederkerigheid:
- door gebruik te maken van een passieve (meervouds)vorm van het werkwoord; �f
- door gebruik te maken van een actieve (meervouds)vorm van het werkwoord en het voorzetsel
ανάμεσα gevolgd door het meervoud van het zwakke persoonlijke voornaamwoord (in de accusativus).

 

αγαπιούνται πολύ. zij houden veel van elkaar.
πιαστήκαμε ανάμεσά μας. wij zijn met elkaar slaags geraakt.
αναφέρω δίπλα δίπλα naast elkaar vermelden

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht