fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntTelw2


Telwoord


Bij het tellen wordt de onzijdige vorm gebruikt. Dus: η σελίδα τέσσερα - bladzijde vier.
Wanneer deze telwoorden voor een zelfstandig naamwoord worden gebruikt, worden ze overeenkomstig het zelfstandige naamwoord verbogen.

We bespreken hier de volgende toepassingen van telwoorden:
- leeftijden (op deze pagina)
- kloktijden
- data *
- rekenen en percentages

Nb. Het Griekse άλλος (ander; bepaald telwoord) kent nog enkele andere betekenissen:

τον άλλο μήνα volgende maand
φέρε άλλα δύο ποτήρια. breng (ons) nog twee glazen.
άλλος πλουτίζει, άλλος πεθαίνει της πείνας. de een wordt rijk, de ander sterft van de honger.

 


Nb. Bij gebruik van het Griekse αμφίτεροι (beide; bepaald telwoord) gaat het zelfstandige naamwoord vergezeld van het lidwoord:

σε αμφότερες τις περιπτώσεις in de meeste gevallen
σε αμφότερους τους γονείς bij beide ouders

 

Leeftijden

Om een leeftijd aan te duiden wordt bijna altijd de genitivus gebruikt (ook van het telwoord), soms de nominativus onzijdig.
Onder de twee jaar telt men in maanden (μηνών), daarboven in jaren (χρονών, χρονώ,soms χρόνων of ετών).

Het woord χρονών ea. kan ook worden weggelaten, maar dan komt de leeftijd in de nominativus te staan.

πόσο/ποσών χρονώ(ν) είσαι;
πόσων μήνων είνα το μωρό;
είναι τριών μηνών.
είναι δεκαοχτώ μηνών.
είμαι είκοσι ενός χρονών.
είμαι είκοσι ένα.
είσαι κιόλας δεκατεσσάρων χρονών.
είσαι κιόλας δεκατέσσερα.
σε ηλικία τεσσάρων χρονών
ένα βιβλίο για παιδιά ηλικίας τεσσάρων με δώδεκα χρονών
στα ογδόντα του
hoe oud ben je?
hoe oud is de baby?
hij is drie maanden.
hij is 18 maanden.
ik ben 21.
ik ben 21.
jij bent al 14.
jij bent al 14.
op vierjarige leeftijd
een boek voor kinderen van 4 tot 12 jaar
op zijn tachtigste

Nb.

πήγε στην Αμερική στα ογδόντα ένα.
πήγε στην Αμερική ογδοντα ένα χρονών.
hij ging op 81-jarige leeftijd naar Amerika.

dit in tegenstelling met:

πήγε στην Αμερική το ογδόντα ένα. hij ging in (19)81 naar Amerika.

In een enkel geval gebruikt het Grieks een hoofdtelwoord terwijl het Nederlands het rangtelwoord gebruikt:

στα ογδόντα του op zijn tachtigste

 

Nb.

ο πενηντάρης de 50-jarige

 

* Nb. Zie ook de uitgebreide beschrijving op niveau *

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.