◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Morfologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntVorn2OnbeDive


Onbepaald voornaamwoord, diverse

 

Deze pagina is in ontwikkeling.

Onbepaalde voornaamwoorden worden gebruikt om personen of dingen aan te duiden, zonder dat men daarvan nadere bijzonderheden wil of kan vermelden.
Ze worden onder andere gebruikt in zinnen waarin een algemene uitspraak wordt gedaan of waarmee een algemene waarheid wordt geformuleerd.

In het Nederlands wordt dan vooral gebruik gemaakt van het onbepaalde voornaamwoord 'men'. Andere manieren om een algemeen bewering te doen, zijn:
- het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden 'het', 'je' en 'ze'
- het gebruik van het bijwoord 'er'
- het gebruik van een onpersoonlijke passieve zin.
Bijvoorbeeld:
- men spreekt hier een dialect
- het is niet gezond om veel te eten
- wat moet je doen om oud te worden?
- wat een lawaai! zijn ze aan het feestvieren?
- er is veel verkeer
- er werd weer flink gezopen.

In het Grieks kan op overeenkomstige wijze  een algemene bewering worden gedaan, met dien verstande dat er geen equivalent is van het Nederlandse 'men' en 'er'.
Dat betekent:
- gebruik van de 2e persoon enkelvoud of van de 3e persoon meervoud
- gebruik van de een onpersoonlijke passieve zin.
Verder is het dan ook niet zo dat het Nederlands en het Grieks in de vertaling van een algemene bewering altijd gebruik maken van de (letterlijke) vertaling van het gebruikte woord of van de gebruikte constructie.

Voorbeelden waarin niet dezelfde constructie wordt gebruikt:

χτες θάψανε τον Γιάννη. gisteren is Jan begraven.
. .

 

Voorbeelden waarin wel dezelfde constructie wordt gebruikt:

δεν χρειάζεται να βάλετε γραμματόσημο. het is niet nodig om een postzegel te plakken.
. .

Behalve het 'echte' onbepaalde voornaamwoord 'men' kunnen in het Nederlandse nog enkele andere voornaamwoorden gebruikt worden om een situatie te beschrijven waarin het onderwerp niet van belang is, maar het werkwoord, de handeling, des te meer.
De persoonlijke voornaamwoorden 'je', 'ze' en 'het', en het onbepaalde bijwoord 'er' worden daarvoor gebruikt.
In het Grieks worden vooral het onbepaalde voornaamwoord κανείς, de eerste en derde persoon meervoud van het werkwoord en de passieve vorm van het werkwoord  gebruikt.

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.