fbicon

Grammatica Nieuwgrieks

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/Navi2>


Navigatie


Op verschillende manieren wordt het navigeren door deze site ondersteund:
- met de linkerbanner die de hoofdindeling van de grammatica bevat;
- met driehoekjes ◄, ►,▼, ▲;
- met de keuzebalk 'direct naar';
- met gekleurde keuzebalken die een verkorte inhoudsopgave van de vormleer en zinsleer bevatten;
- met een soms verschijnende gekleurde balk die een onderverdeling van een onderwerp uit de vormleer of zinsleer bevat;
- met de footer-balk die enkele niet direct tot de grammatica behorende onderwerpen bevat;
- met de daarin genoemde sitemap die rechtstreekse verwijzingen naar de diverse onderwerpen bevat;
- met de daarin genoemde woordenlijst die rechtstreekse verwijzingen naar de diverse onderwerpen bevat;
- met woorden in de tekst die een rechtstreekse link bevatten naar het betreffende onderwerp;
- met een consequente indeling in met *-en aangegeven moeilijkheidsniveaus;
- met de standaard-buttons van de browser naar de pagina('s) die eerder bezocht is/zijn
- met de standaard-windows functie voor zoeken: ctrl-f .

Linker-banner

De kleuren in de linker-banner stemmen overeen met de kleuren van de keuzebalken.

De naamgeving van de onderdelen van de grammatica stemmen overeen met de moeilijkheidsgraad.
Op niveau 1 wordt gesproken over Woordleer, Zinsleer etc.
Op niveau 3 wordt gesproken over Morfologie en Syntaxis.

Navigatiedriehoekjes

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄, ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.

Een naar beneden wijzend driehoekje aan de linkerzijde verwijst naar hetzelfde onderwerp van een lager niveau.
Een naar beneden wijzend driehoekje aan de rechterzijde verwijst naar het volgende onderwerp van een lager niveau.

Dit is het geval wanneer dat lagere niveau essentiële voorkennis bevat om daarna op het oorspronkelijke niveau verder te gaan.

Wanneer de cursor zich over een driehoekje wordt bewogen, wordt in een tooltip de bestemming van de link weergegeven.

Rechtstreekse verwijzingen in de tekst

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.

Wanneer in combinatie met de CTRL-toets op een link wordt geklikt, wordt de link in een nieuw tabblad geopend.

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Navigatie

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄. ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.

dit is het geval wanneer dat lagere niveau essentiële voorkennis bevat om daarna op het oorspronkelijke niveau verder te gaan.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.