fbicon

Grammatica Nieuwgrieks

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/Bron2>


Bronnen


Secundaire literatuur


Dijk-Wittop Koning A.M. van, Levend Grieks, een praktische cursus Nieuwgrieks. Dick Coutinho, Muiderberg, 1e druk 1963.

Holton David, Mackridge Peter and Philippaki-Warburton Irene, Greek, a Comprehensive Grammar of the Modern Language. Routledge, 1997.

Houët Henriëtte, Grammatica Nederlands. Het Spectrum, 1988.

Imbrechts K.,  Nieuwgrieks. Spraakkunst Woordleer. Werkgroep Kultuur en Wetenschap Antwerpen, 1987.

Ιορδανίδου Άννα, Τα Ρήματα της Νέας Ελληνικής. Εκδόσεις Πατάκη, 2007.

Lauxtermann Marc en Janssen Marjolijne, Grammatica van het Nieuwgrieks. Universiteit van Amsterdam, 2006.

Oudshoorn Wim en Wennekendonk-Visser Marietje, Werkwoorden in vorm, Nieuwgrieks. Intertaal, 1e druk 2006.

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής. Α', Β' και Γ' Γυμνασίου. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Αθήνα, 1991.

Toorn van den, M.C., Nederlandse Grammatica. Wolters-Noordhoff, http://www.dbnl.org/tekst/toor004nede01_01, 1977.

Trappers Dirk, http://nl.wikibooks.org/wiki/Nieuwgrieks, 2006.

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, Νεοελληνική Γραμματική. Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής . Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα, 1996.

Algemene Nederlandse Spraakkunst, https://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.php .

Woordenboeken


Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands. Het Spectrum, 2008.

Prisma Groot Woordenboek Nederlands-Nieuwgrieks. Het Spectrum, 2008.

Stavropoulos D.N., Oxford Greek-English Learner's Dictionary. Oxford University Press, 1987.

 

Stemmen

Βασιλική Ταμβάκη, 2015.

Yolande Everhard-Halm, 2015

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.