zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
◄**   ▼*   Morfologie / Tussenwerpsels   ►**
direct naar: Grammatica    Morfologie Syntaxis
woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part tuss woordvorming
Grammatica//MorfTuss2


Tussenwerpsel en bijstelling


Tussenwerpsel


Tussenwerpsels vallen buiten het zinsverband.

Ze vormen een elliptische zin of zijn van de zin gescheiden door een komma.

 

ja, hoor eens even ...
dat mag je niet doen, hoor.
pats. daar had hij een klap te pakken.
ik denk het wel, ja.

 

Tussenwerpsels zijn onverbuigbare woorden of woordgroepen die los van een zinsverband worden gebruikt. Bijvoorbeeld: hé, ach, pardon, goedemorgen, hoor, bah, ja, nee.
Klanknabootsingen behoren ook tot de tussenwerpsels: boem, pats, kukeleku.

 

Bijstelling


Een bijstelling is een bijzonder geval van een bijvoeglijke bepaling.

Onze directeur, de heer Pietersen, zal nu een toespraak houden.

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht