Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**   ▼*     ►**   ▲**++
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Fono/FonoHomo2>


Homoniemen


In het Nederlands en in het Grieks komen woorden voor die op dezelfde wijze geschreven worden, maar die verschillende betekenissen hebben, bijvoorbeeld hard en hart.
Dergelijk woorden heten homoniemen.
Homoniemen die dezelfde schrijfwijze hebben (zoals in het Nederlands: vorst: koning, vorst: koude) laten we verder buiten beschouwing.

1.  Omdat voor diverse klanken in het Grieks meerdere klinker(combinaties) zijn, zullen die een flinke bijdrage aan het aantal Griekse homoniemen
leveren.
 
  όμως   echter
ο ώμος de schouder
το αυτί het oor
  αυτή   zij (vrl.pers.vnmw.)
  κλείνω   sluiten
  κλίνω   verbuigen
 
meer ...
2.  Het belang van een juist gebruik van klemtoon en accent in het Grieks is duidelijk:
 
a)  bij een verkeerd schrijfwijze of uitspraak kan een woord ontstaan met een andere betekenis.
 
ο γέρος de oude man
  γερός   gezond, sterk
ο νόμος de wet
ο νομός de provincie
ο ώμος de schouder
  ωμός   rauw
 
meer ...
b)  bij alleen een verkeerde uitspraak kan dat ook:
 
  μεταξύ   intussen
το μετάξι de zijde (stof)
η πείρα de ervaring
η πυρά de brandstapel
το σχολείο de school
το σχόλιο het commentaar
 
meer ...
3.  Door verbuiging van zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden ed kunnen ook homoniemen ontstaan:
 
a)   
 
η έξοδος de uitgang (acc.)
το έξοδο de uitgave
το φύλο het geslacht
o φίλος de vriend (acc.)
 
meer ...
b)  en bij verkeerde klemtoon en accent:
 
η διαφορά het verschil
το διάφορο de winst
η ποδιά het schort
το πόδι het been
το τσίπουρο de raki
η τσιπούρα de goudmakreel
ο φόρος de belasting
η φορά de keer
 
meer ...
4.  Door vervoegingvan werkwoorden kunnen ook homoniemen ontstaan:
 
a)  met dezelfde schrijfwijze.
 
  έλεγξε   controleer!
  έλεγξε   hij controleerde
 
meer ...
b)  bij alleen een verkeerde uitspraak kan dat ook met een andere schrijfwijze.
 
  γράφετε   u schrijft
  γράφεται   het wordt geschreven
 
meer ...
5.  Combinatie van 3 en 4
 
a)   
 
  καλώ   uitnodigen
  καλός   mooi
  πήρα   ik nam
η πείρα de ervaring
 
meer ...
b)  Of als de klemtoon verkeerd wordt gelegd.
 
να συναντήσει   dat hij ontmoet
η συνάντηση   de ontmoeting
 
meer ...
6.  In zinsverband kan men door weglating van letters en/of het aan elkaar uitspreken van woorden nog meer gelijkluidende frasen tegen komen.
 
  μεταξύ   ondertussen
  με τάξη   met een regelmaat
  το μετάξι de zijde
 
meer ...
7.  Ook heel verwarrend:
 
η αυγή de dageraad
το αυγό het ei
η γραμμή de lijn
το γράμμα de letter, brief
 
meer ...
td>
 
 
 
 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Zinsleer
Syntaxis

l

Woordleer
Morfologei

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht