Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Fono/FonoLett2Afbr>


Lettergrepen en afbreekregels


Woorden worden afgebroken aan het eind van een lettergreep.

De regels voor het indelen van een woord in lettergrepen luiden als volgt.

- elke klinker of klinkercombinatie vormt in principe de basis voor een een lettergreep.
Uitzonderingen zijn de [i]-klank en de twee- en drieklanken:
  - De ι is soms wel en soms ook niet de basis voor een lettergreep. 
  - Twee- en drieklanken vormen de basis voor evenzovele lettergrepen. 
- medeklinkers voor de klinker of klinkercombinatie behoren bij de eropvolgende lettergreep voor zover er een Grieks woord bestaat dat met die medeklinkers begint.

Dit leidt tot de volgende situaties.

1.  Eén medeklinker:
 
 
κα-τα-λα-βαί-νω
2.  Twee medeklinkers:
 
a. 
 
α-μπέλι
wijgaard vergelijk μπορώ ik kan
κο-φτε-ρός
scherp vergelijk φτερό vleugel
έβγα-λα
ik zette vergelijk βγαίνω naar buiten gaan
b.  Maar:
 
αλ-λά
maar
αρ-γά
laat
τάγ-μα
bataljon
3.  Drie of meer medeklinkers:
 
a. 
 
ά-στρο ster
ε-χθρός
vijand
εκ-στρα-τεί-α
veldtocht
b.  Maar:
 
άν-θρω-πος mens
4.  Uitzonderingen
 
a1.    ι geeft geen lettergreep
 
έ-φτια-ξα ik maakte
a2.    ι levert wel  een lettergreep
 
βελ-τ-ί-ω-σα ik verbeterde
b1.    Tweeklanken
 
συν-δέ-ε-ται hij maakt contact
b2.    Drieklanken
 
νε-ο-ελ-λη-νι-κός Nieuwgrieks

meer...

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht