Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄**     ►**   ▲**++
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Fono/FonoPala2>


Palatalisering


Bij palatalisering verplaatst de articulatie van medeklinkers zich naar het harde (voorste) gedeelte van het gehemelte (palatum). Het resultaat is een soort lichte j-klank. De Griekse term is: ουρανικό.
Dit verschijnsel treedt op bij de gutturalen wanneer die gevolgd worden door [i] of een [e]. De gutturaal wordt dan gevolgd door een [j]-klank:

γ voor [i] [j] άγιος [ájios] heilig
γ voor [e] [j] φύγε [fíje] ga weg
γκ voor [i] j] γκιόνης jónis] uil
γκ voor [e] j] εγκαίρως [eŋɡjéros] op tijd
κ voor [i] [kj] κήπος [kjípos] tuin
κ voor [e] [kj] και [kje] en
χ voor [i] [xj] όχι [óxji] nee
χ voor [e] [xj] χέρι [xjéri] hand

 

Synizese


Synizese
(palatalisering van de [i]) is palatalisering die optreedt bij de combinatie "medeklinker + onbeklemtoonde [i] + klinker". In dit geval verandert de [i] in een lichte j-klank of in een lichte [xj]-klank.

Synizese leidt er tevens toe dat de [i] en de erop volgende klinker niet twee afzonderlijke lettergrepen vormen, maar slechts één.

Als de voorafgaande medeklinker stemhebbend is, verandert de [i] in een lichte [j]-klank.
Als de voorafgaande medeklinker stemloos is, verandert de [i] in een lichte [xj]-klank:

stemhebbend [j] stemloos [xj]
σκλαβιά [sklavjá] slavernij βαθιά [vaθxjá] diep (vrl)
άδειος [áðjos] leeg αμάξια [amáksxja] wagens
βυζιά [vizjá] uiers χάπια [xápxja] pillen
ήλιος [íljos] zon σκαλωσιές [skalosxjés] steigers
μια [mja] een (vrl) φωτιά [fotxjá] vuur
εννιά [enjá] negen ελάφια [eláfxja] herten
κεριά [kjerjá] kaarsen ανιψιός [anipsxjós] neef

Synizese treedt niet altijd op. Er zijn heel veel woorden waarin de onbeklemtoonde [i], hoewel voorafgegaan door een medeklinker en gevolgd door een klinker, niet met synizese wordt uitgesproken. Er zijn geen echte regels om te bepalen wanneer zo'n onbeklemtoonde [i] wél gepalataliseerd wordt. Soms zijn er betekenisverschillen tussen een reeks fonemen met synizese en dezelfde reeks fonemen zonder synizese:

άδεια [áðja] leeg, vrl. vs άδεια [áðia] vergunning
έννοια [énja] zorg vs έννοια [énia] betekenis

Voor de fonetische schrijfwijze van de gevolgen van synizese is hier de schrijfwijze van fonemen van de Grammatica van de UvA gebruikt. De schrijfwijze van Holden cs. wijkt hier enigszins vanaf.


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Decimale codes voor speciale karakters:


foneem ALT-code
ŋ 331
ɲ 626
ɱ 625
ð 240
ɡ 609

Deze symbolen kunnen als volgt op de PC gemaakt worden:

- druk de ALT-toets in en houdt deze ingedrukt

- typ op het numerieke toetsenbord de decimale   code

- laat de ALT-toets los.