◄****   ▼***     ►****   ▼***
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStPrae2eCjTypAThet


Passivum, 1e stam, praesens, 1e conjugatie, op -θέτω


Afwijkende praesensuitgangen
werkwoorden op -θέτω

ik word gesteld enkelvoud meervoud
1e persoon τίθεμαι (τιθέμεθα)
2e persoon τίθεσαι (τίθεσθε)
3e persoon τίθεται τίθενται


Dit paradigma volgen ook de meeste samenstellingen met -θέτω, zoals bijvoorbeeld:

αποθέτω deponeren   εναποθέτω opslaan
διαθέτω beschikken over   καταθέτω neerleggen
εκθέτω tentoonstellen      


Sommige van deze werkwoorden vertonen voor de derde persoon meervoud nevenvormen volgens type A van de eerste conjugatie:

μεταθέτω overplaatsen μετατίθενται μεταθετόνται zij worden overgeplaatst
παραθέτω citeren παρατίθενται παραθετόνται zij worden geciteerd

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht