◄****   ▼***     ►****   ▼***
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABSigm1a2s


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, sigmatische tweede stam


Eerste stam op
een klinker , tweede stam op een klinker + -σ-

type A

  eerste stam + σ tweede stam  
απολύω απολυ-σ- απολυσ- ontslaan
ελκύω ελκυ-σ- ελκυσ- aantrekken
αποκλείω αποκλει-σ- αποκλεισ- uitsluiten
αποκρούω αποκρου-σ- αποκρουσ- afstoten
σείω σει-σ- σεισ- schudden
συνδέω συνδε-σ- συνδεσ- in verband brengen


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze 2e stam vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen overeenstemmen.

Sommige werkwoorden met een 1e stam op -, hebben een 2e stam op -ευσ- (in plaats van op -εσ-).

type B

Van type B is alleen de vorming van de tweede stam van ακούω, σκάω en σπάω regelmatig:

  eerste stam + σ tweede stam  
ακουώ ακου-σ- ακουσ- horen
σκάω σκα-σ- σκασ- barsten
σπάω σπα-σ- σπασ- breken


De overige werkwoorden van dit type zijn onregelmatig:

  eerste stam tweede stam  
φυλάω φυλα- φυλαξ- bewaren
φταίω φται- φταιξ- schuld hebben
κλαίω κλαι- κλαψ- huilen
καίω και- καψ- verbranden
τρώω τρω- φα- eten
λέω λε- ειπ- zeggen

Zie ook:
- eerste stam op -ε-, tweede stam op -ευσ-

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht