◄****   ▼***     ►****   ▼***
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStImpt1eCjTypB


Activum, 1e stam, imperativus, 1e conjugatie, type B

Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStImpt1eCjTypB


Activum, 1e stam, imperativus, 1e conjugatie, type B

 

Bij deze werkwoorden verschijnt er in de imperativus enkelvoud een intervocalische -γ- tussen de stam en de uitgang.
In het  meervoud trekt de eerste -ε- van de uitgang -ετε samen met de slotklinker van de stam (behalve bij λέω):

 

  enkelvoud meervoud  
κλαίω κλαίγε κλαίτε huil, huilt
καίω καίγε καίτε verbrand, verbrandt
σκάω - σκάτε barst
σπάω - σπάτε breekt
τρώω τρώγε τρώτε eet
φταίω - φταίτε weest schuldig
φυλάω φυλάγε φυλάτε bewaar, bewaart


Van φυλάω (bewaren) is voor het enkelvoud de variantvorm φύλα aan te treffen.

De werkwoorden λέω, ακούω en πάω hebben onregelmatigheden in de vorming van de imperativus:

  enkelvoud meervoud  
λέω λέγε λέγετε zeg, zegt
ακούω ακού ακούτε luister, luistert
πάω πήγαινε πηγαίνετε ga, gaat


Van πάω kan in het enkelvoud een spreektaalvariant πάνε aangetroffen worden.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht