$paginatitel \n"; $_SESSION['paginatitel']=$paginatitel; ?>
 
◄**   ▼**     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntNaam2Dati


Zinsleer, naamvallen, dativus

 

De dativus komt alleen nog voor in een aantal oude uitdrukkingen.

 

moderne spellingbetekenisoude spelling nominativus
απουσία + 2 in afwezigheid van ἀπουσίᾳ η απουσία
βάσει + 2op basis van βάσειη βάση
δόξα τω Θεώ God zij dank δόξα τῷ Θεῷ ο Θέος
εν ενάγκη indien nodig ἐν ἀνάγκῃη ανάγκη
εν γένει in het algemeen ἐν γένει το γένος
εν μέρει ten dele ἐν  μέρει το μέρος
εν πάση περιπτώσει in ieder geval ἐν πάσῃ περιπτώσειη περίπτωση
εν συνεχεία vervolgens ἐν συνεχείᾳ η συνέχεια
εντάξειok ἐν τάξειη τάξη
εν τέλει uiteindelijk ἐν τέλει το τέλος
εντούτοις desondanks ἐν τούτοις τούτος
λόγω + 2vanwegeλόγῳ ο λόγος
μέσω + 2 via, middels μέσῳ το μέσο
πάση θυσία koste wat het kost πάσῃ θυσίᾳη θυσία
πράγματιinderdaad πράγματιτο πράγμα
τοις εκατό procentτοῖς ἐκατόντο εκατό
τοις μετρητοίς contant τοῖς μετρητοῖς τα μετρητά
το άλμα ιπί κοντώ polsstokhoogspringen    

Nb. Ook in het Nederlands hebben verschillende van deze uitdrukkingen de uitgang van niet meer in gebruik zijnde 2e en 3e naamvallen: ten dele, desondanks, vanwege.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.