lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Zinsleer
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
Grammatica//Synt/SyntZin1Hoof


Hoofdzin


Een enkelvoudige hoofdzin is een zelfstandige zin met slechts één persoonsvorm.


Samengestelde hoofdzin

Enkelvoudige hoofdzinnen kunnen met elkaar worden verbonden tot een samengestelde hoofdzin door nevenschikkende voegwoorden, zoals: en, maar, of, noch, zowel ... als, evenmin ... als, hetzij, echter, toch, desondanks.

je moet nu weggaan of je moet wachten tot morgen.

 

Soorten hoofdzinnen

Een hoofdzin kan zijn:
- mededelend
- vragend
- gebiedend
- wensend.

 
mededelende zin hij leest een boek.
vraagzin heb je al gegeten?
waarom ben je zo laat?
wie is daar?
gebiedende zin ga naar huis.
wenszin moge u nog lang van uw kinderen kunnen genieten.

 

Hoofdzinnen ingeleid door een partikel


In het Grieks kan een hoofdzin ingeleid worden door een partikel.

Partikels zijn kleine onverbuigbare woorden die tezamen een afzonderlijke woordsoort vormen.
In het Nederlands is alleen het woord te als partikel te beschouwen (overigens met een geheel andere functie dan die de partikels in het Grieks hebben).

Hoofdzinnen in het Grieks kunnen door één van de volgende partikels worden ingeleid:
- να
- μακάρι να
- ας
(- θα)

 

να προσέχεις τα λόγια σου. let (voortaan) op je woorden.
μακάρι να το ήξερα νωρίτερα. had ik dat maar eerder geweten.
ας φύγουμε. laten we weggaan.

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

ήξερα < ξέρω - weten
φύγουμε < φεύγω - weggaan