zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Partikels
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica//MorfPart1


Partikels en tussenwerpsels


Partikels

Partikels zijn kleine onverbuigbare woorden die over het algemeen een speciale unieke functie in de zin vervullen.
Het Nederlandse woordje 'te' in 'te groot' zou als partikel kunnen worden gezien. Het wordt in het Nederlands echter tot de bijwoorden gerekend.

Het gebruik van partikels in het Grieks en in het Nederlands stemt niet overeen.

Tussenwerpsels

Tussenwerpsels zijn onverbuigbare woorden of woordgroepen die los van een zinsverband worden gebruikt. Bijvoorbeeld: h�, ach, pardon, goedemorgen, hoor, bah, ja, nee.
Klanknabootsingen behoren ook tot de tussenwerpsels: boem, pats, kukeleku.

Er en het.

De woorden 'er' (bijwoord) en 'het' (persoonlijk voornaamwoord) worden in het Nederlands veel gebruikt. Morfologisch zijn ze misschien weinig interessant maar de verschillende rollen die ze in een zin kunnen spelen, zijn vaak moeilijk te benoemen. Bijvoorbeeld: ik ben het beu, met mij gaat het niet goed, zij ziet er goed uit, er was niets van te begrijpen
Behalve het onpersoonlijk gebruik van 'het' (het regent), kent het Grieks constructie die  rechtstreeks overeenkomt met het gebruik van 'het' in een zin als 'met mij gaat het niet goed'.

De samenhang tussen de partikels en de overige zinsdelen is onderdeel van de Zinsleer.

Deze pagina zal nog nader uitgewerkt worden.


Να

Ας

Θα

δε

δα zie MorfNaamAanw3

Πιο MorfBijwBijvComp3

μεν

er

Pm. men
δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει.
men  kan het maar niet vergeten.

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Semantiek

l

Zinsleer

l

Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht