zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
  Morfologie / Woordvorming
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
prefixen suffixen verkleinwoorden samenstellingen collocatie's dvandva's
Grammatica//MorfVorm3SuffVerk


Woordvorming, suffix, verkleinwoorden

 

 

-άκι 1)το παιδί
η εκκλησία
ο καφές
το πράμα
το βιβλίο 2)
η πέτρα
το χωριό
ο σταυρός
το σλιπ 3)
το κομπιούτερ
kind
kerk
koffie
ding
boek
steen
dorp
kruis
slip
rekenmachine
το παιδάκι
το εκκλησάκι
το καφεδάκι
το πραματάκι
το βιβλιαράκι
το πετραδάκι
το χωριουδάκι
το σταυρουδάκι
το σλιπάκι
το κομπιουτεράκι
jongetje
kerkje
kopje koffie
dingetje
boekje
steentje
dorpje
kruisje
slipje
rekenmachientje
-άκηςNaar analogie van -άκι kunnen voornamen worden verkleind:
Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης
ΑθανάσιοςΘανάσηςΘανασάκης Σάκης
Απόστολος Αποστολάκης Λάκης
Het enige zelfstandige naamwoord met deze verkleinvorm is:
ο κόσμοςmensen ο κοσμάκης het gewone volk
Jan met de pet
Op Kreta komen veel achternamen voor op deze verkleinvorm:
ΠαναγιωτάκηςΜητσοτάκηςΜαρκάκης  
-άκοςο φίλος
ο άνθρωπος
vriend
mens, man
ο φιλαράκος
ο ανθρωπάκος
vriendje
mannetje
-άκας/
-όκας
ο μπαμπάς
ο γιος
papa
zoon
ο μπαμπάκας
ο γιόκας
pappie
zoontje
-ούλιμικρός
το δέντρο
ο σάκος
klein
boom
zak
το μικρούλι
το δεντρούλι
το σακούλι
(de) kleine
boompje
zakje
-ούληςο αδερφός
ο εαυτός
χαζός
κακός
κοντός
broer
zelf
dom
slecht
klein
ο αδερφούλης
ο εαυτούλης
ο χαζούλης
ο κακούλης
ο κοντούλης
broertje
(iemands) eigen ikje
dommig, dommerik
gemeen, gemenerik
klein, ventje
-ούλαη γυναίκα
ο σάκος
η Άννα
νόστιμη
άσχημη
vrouw
zak
Anna
smakelijk (vr)
lelijk (vr)
η γυναικούλα
η σακούλα
η Αννούλα
η νοστιμούλα
η ασχημούλα
vrouwtje
zakje
kleine Anna
lekker ding
lelijk, lelijkerd
-ούλικοςμικρός
τόσος δα
klein
zo een
μικρούλικος
τοσοδούλικος
piepklein
minuscuul klein
-ουλόςτο πάχος
βαθύς
dikte
diep
παχουλός
βαθουλός
dikkig
een beetje diep
-ίτσαη δουλειά
το καρφί
η Ευαγγελία
het werk
de spijker
Evangelia
η δουλίτσα
η καρφίτσα
η Βαγγελίτσα
werkje
speldje
kleine Evangelia
-ούδιο άγγελος de engelτο αγγελούδι engeltje
-ούδαη κοπέλα meisje, meidη κοπελούδα meisje
-ουτσικος μικρός
καλός
klein
goed
μικρούτσικος
καλούτσικος
minuscuul
goeiig
-τζίκοςο λαός volkο λαουτζίκος
ο καβγατζίκος
het gewone volk
ruzietje
Formeel aandoende verkleinwoorden:
-ίσκος ο δικηγόρος
ο υπάλληλος
advocaat
ambtenaar
δικηγορίσκος
υπαλληλίσκος
advocaatje
anbtenaartje
-ίδιοτο κράτος
η εικόνα
η γριά
staat
afbeelding
oudje
το κρατίδιο
το εικονίδιο
το γραΐδιο
staatje
icoontje, pictogram
oud vrouwtje
-άριοτο βιβλίο boekβιβλιάριο (zegel)boekje

1) De verkleinwoorden op -άκι  hebben geen vormen voor de genitivus enkelvoud en meervoud. Om in deze lacune te voorzien maakt men gebruik van omschrijvingen:
ο θάνατος του μικρού παιδίου de dood van de kleine jongen

2) Bij vrij veel verkleinwoorden op -άκι wordt er om onduidelijke redenen tussen het grondwoord en het suffix een extra lettergreep geplaatst.

3) De uitgang -άκι kan ook gebruikt worden bij onverbuigbare leenwoorden. Deze verkleinwoorden worden wel verbogen (maar missen de genitivus enkelvoud en meervoud).

Met name veel gebruikte woorden kunnen op meer dan één manier verkleind worden. Bijvoorbeeld: γάτα (kat), γατάκι, γατίτσα, γατούλα, γατούλι, γατουλάκι, γατουλίτσα (katje).
Soms hebben de verschillende vormen dan een iets andere betekenis:
 

ο σάκος zak
το σακούλι zakje
η σακούλα tas/zak voor boodschappen
το σακίδιο rugzakje, ransel

of zelfs een volledig andere betekenis:

το σακάκι jasje, colbert
 

 

 
 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.