zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
  Morfologie / Woordvorming
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
prefixen suffixen verkleinwoorden samenstellingen collocatie's dvandva's
Grammatica//MorfVorm3Pref


Woordvorming, prefix


Een prefix is een letter of groep van letters dat voor een woord, het zogenaamde grondwoord of stam, gevoegd wordt om een nieuw woord te vormen.

Er zijn drie soorten prefixen:
- de prefixen α- en αν- die maken dat het gevormde woord de tegenovergestelde betekenis krijgt van het grondwoord
- de prefixen die bestaan uit een voorzetsel
- de overige prefixen die meestal zijn gebaseerd op een bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of zelfstandig naamwoord.

De (mede)klinkers waarmee het prefix eindigt en/of het grondwoord begint, ondergaan regelmatig een verandering.
Vooral bij uit het Oudgrieks stammende grondwoorden die met een klinker beginnen, treedt vaak een klinkerverandering op:

ανώδυνος pijnloos= αν + οδύνη leed
ανήκουστος ongehoord= αν + ακούωhoren
επώνυμο achternaam= επί + όνυμα een Oudgriekse dialectvorm voor όνομα (naam)

Soms ondergaat het grondwoord ook nog een kleine verandering:
ακινησία onbeweeglijkheid =< α + κίνηση beweging

De prefixen α- en -αν

Er zijn tal van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die een ontkenning van of het tegenovergestelde van het grondwoord weergeven door de zogenaamde 'alpha privans' aan het begin van het woord.
Als het grondwoord begint met een medeklinker, dan is het prefix: α-  

ασεβής oneerbiedig =<α+ σέβαςrespect


Als het grondwoord begint met een klinker, dan is het prefix: αν-  

ανηθικός onzedelijk = αν + ηθικός zedelijk


 

 
 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.