zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Bijwoord
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica//MorfBijw3Bijv


Bijwoorden


Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden

Deze hebben een uitgang op ,, -ως, of -ώς

Tot deze groep behoren ook de bijvoeglijke gebruikte deelwoorden

 

bijvoeglijk naamwoord op bijvoeglijk naamwoord bijwoord  
-ος, -η, -ο καλόςκαλά goed
-ος, -α, -ο άγριοςάγρια wild
-ός, -ιά, -ό γλυκόςγλυκά zoetjes
-ύς, -ιά, -ύ βαθύςβαθιά diep
-ύς, -εία, -ύ ταχύςταχέως snel
-ής, -ιά, -ί σταχτής- grauw
-ης, -α, -ικο ζηλιάρηςζηλιάρικα jaloers
μερακλής μερακλήδικα met overgave
-ης, -εςαληθής αληθώς waarlijk
βλακώδης βλακώδως op stupide wijze
συνήθης συνήθως gewoonlijk
-ων, -ούσα, -ον επείγωνεπειγόντως in allerijl
 

Het woord ειλικρινής (oprecht, eerlijk) vormt een uitzondering: naast de vorm op -ώς treft men zeer dikwijls het bijwoord ειλικρινά (van ειλικρινός) aan.

De bijwoorden op -έως en -όντως zijn uiterst zeldzaam. De categorie op -έως komt alleen nog voor in zeer formeel Grieks. De categorie op-όντως beperkt zich tot een paar voorbeelden:


επειγόντως in allerijl
όντως inderdaad
παρεμπιπτόντως terloops

 

Er bestaan een paar bijvoeglijke naamwoorden op -ος waarvan de vorm van het bijwoord op -ως gebezigd wordt (met accentverschuiving als ze proparoxytoon zijn). Onder andere:


ιδίως voornamelijk
κυρίως vooral
εγκαίρως op tijd
αεροπορικώς per luchtpost

In deze categorie vallen ook vrijwel alle tegenwoordige deelwoorden passief  voor zover ze een bijwoord hebben:


επομένως dientengevolge
προηγουμένως eerder
ενδεχομένως eventueel


De volgende bijvoeglijke naamwoorden hebben een afwijkende vorming van het bijwoord:

άλλος ander
nog (meer)
αλλιώς
άλλο
anders
langer, meer
ευθύς recht ευθύςmeteen
λίγος weinig λίγοeen beetje
μόνος alleen μόνοalleen, enkel
πολύς veel πολύzeer

De volgende voornaamwoorden hebben ook een afwijkende vorming van het bijwoord.

όλοςheel όλο de hele tijd, steeds
πόσος hoeveel πόσοhoezeer
τόσος zoveel τόσοzo(zeer)

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht