◄**   ▼*     ►**
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
direct naar: Grammatica    Fonologie    Morfologie    Syntaxis
Grammatica//Synt/SyntVorz2Uper


Voorzetsels, υπέρ


H
et voorzetsel υπέρ wordt gevolgd door de genitivus.

De betekenis van υπέρ duidt op ondersteuning of instemming: voor.

η επιτροπή ψήφισε υπέρ της πρότασης. de commissie stemde voor het voorstel.
πολεμούν υπέρ της ελευθερίας. zij strijden voor de vrijheid.
εγώ είμαι υπέρ! ik ben ervóór! 1)
τα υπέρ και τα κατά. de voors en de tegens 2)


1) Υπέρ wordt hier niet gevolgd door een genitivus, omdat in deze elliptische zin het object van het voorzetsel is weggelaten.

2) Κατά is hier niet als voorzetsel gebruikt maar als zelfstandig naamwoord.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht