Eerste kolom
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
coniunctivus verleden tijd futurum imperativus passivum voltooide tijden deelwoorden diverse
Grammatica//Synt/SyntWerw/SyntWerw3Futu


Zinsleer, werkwoord

 

Futurum

Het futurum van de 1e stam wordt gebruikt voor een in de toekomst aan de gang zijnde of geregeld te herhalen handeling of gebeurtenis.
Het futurum van de 2e stam wordt gebruikt voor een éénmalige handeling of gebeurtenis in de toekomst.

θα πληρώνετε 800 ευρώ το μήνα. u zult 800 euro per maand betalen.
την άλλη Κυριακή θα πάμε να δούμε τους γονείς μου. volgende zondag gaan we op bezoek bij mijn ouders.
αύριο θα σηκωθεί στις εξήμισι. morgen staat hij om half zeven op.

In vraagzinnen, voornamelijk in de 1e persoon enkelvoud en meervoud gebruikt het Nederlands 'zullen' of 'moeten' om een onzekerheid of twijfel uit te drukken. In het Grieks kan dan geen θα , maar alleen να gebruikt worden:

πού να πάμε; waar zullen we (nu eens) naartoe gaan?
τι να πληρώσω; wat zal/moet ik betalen?
πώς να σου το εξηγήσω; hoe moet/zal ik je dat uitleggen?
να το κάνω ή να μην το κάνω; zal/moet ik het doen of niet?

Zie ook:
- Het partikel θα;
- Hoofdzin ingeleid door het partikel θα.© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.