lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
coniunctivus futurum imperativus passivum voltooide tijden deelwoorden diverse
Grammatica//Synt/SyntWerw/SyntWerw2


Zinsleer, werkwoord


Het werkwoord wordt vervoegd naar vorm, wijs, tijd, aspect en persoon.

Het Grieks heeft geen infinitivus meer. Dat betekent dat je in het Grieks zinnen als 'we kunnen schrijven', 'je begint te studeren' finiet (dwz door middel van een vervoegde vorm van het werkwoord) moet uitdrukken: 'we kunnen dat we schrijven',  'je begint dat je studeert': dwz door middel van het voegwoord να (dat) gevolgd door een coniunctivus.
(Er zijn overigens wel -andere- constructies met να waarbij niet de coniunctivus maar bijvoorbeeld de verleden tijd wordt gebruikt).

Bij het gebruik van de coniunctivus (en van de verleden tijd) kan onderscheid gemaakt worden tussen:
1) een geregelde handeling (telkens, steeds, elke dag etc.) of een aan de gang zijnde handeling, en
2) een handeling die als een afgerond geheel wordt beschouwd, ongeachte de duur of het aantal keren dat de handeling plaats vond.

In het eerste geval wordt de eerste stam (praesens-stam) gebruikt, in het tweede geval de tweede stam (aoristus-stam).

Het onderscheid tussen de eerste en tweede stam beheerst bijna het gehele werkwoordsysteem: niet alleen de coniunctivus, maar ook het futurum, de imperativus en de verleden tijd kunnen met beide stammen gevormd worden.

De tweede stam, die een handeling-zonder-meer uitdrukt, wordt het meest gebruikt.

Om de belangrijkste relaties tussen de betekenis van het werkwoord in de zin en de vorm van het werkwoord te bespreken, komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 - coniunctivus
 - verleden tijd, paratatikos en aoristos
 - futurum
 - imperativus
 - passivum
  de passieve betekenis
  de wederkerende betekenis
  de wederkerige betekenis
  de modale betekenis
  de actieve betekenis (deponentia)
 - voltooide tijden
  perfectum
  plusquamperfectum
  futurum exactum
 - deelwoorden
  tegenwoordig deelwoord actief
  tegenwoordig deelwoord passief
  voltooid deelwoord
   als bepaling van gesteldheid
   als bijvoeglijke bepaling
   als bijwoordelijke bepaling
   als naamwoordelijk deel van het gezegde
 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.