Eerste kolom
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
persoonlijk bezittelijk aanwijzend onbepaald wederkerend wederkerig vragend betrekkelijk
Grammatica//Synt/SyntVorn3OnbeMen


Onbepaald voornaamwoord, men

 

Het onbepaalde voornaamwoord 'men' kan op verschillende manieren uitgedrukt worden:

 

1. door middel van het onbepaalde voornaamwoord κανείς.
Κανείς wordt dan altijd achter het werkwoord geplaatst.
 
την Ακρόπολη τη βλέπει κανείς από μακριά. de Acropolis ziet men van verre.
2. door middel van de persoonsvorm in de tweede persoon enkelvoud;
dan altijd zonder expliciet onderwerp.
 
την Ακρόπολη τη βλέπεις από μακριά. de Acropolis ziet men van verre.
3. door middel van het zelfstandige naamwoord ο κόσμος
dan altijd met bepaald lidwoord.
 
γιατί ο κόσμος κάθεται όλη την μέρα στα καφενεία; waarom zit men altijd in het café?

Het verschil tussen 1) en 2) is van stilistische aard: 1) is iets formeler dan 2).

In 3) drukt de spreker door het gebruik van ο κόσμος uit dat hij zichzelf niet rekent tot het soort mensen dat in café's zit.

Ook de volgende constructie is mogelijk:

τέτοια πράγματα δε λέγονται. zulke dingen zegt men niet (lett.: zulke dingen worden niet gezegd).

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.