Eerste kolom
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Zinsleer   ▲
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
persoonlijk bezittelijk aanwijzend onbepaald wederkerend wederkerig vragend betrekkelijk
Grammatica//Synt/SyntVorn1


Zinsleer, Voornaamwoorden


Voornaamwoorden worden onderscheiden in:
- persoonlijke voornaamwoorden
- bezittelijke voornaamwoorden
- aanwijzende voornaamwoorden
- onbepaalde voornaamworden
- wederkerige voornaamwoord
- wederkerend voornaamwoord
- vragende voornaamwoorden
- betrekkelijke voornaamwoorden

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.