lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Grammatica//Synt/SyntVolg2


Woordvolgorde


De woordvolgorde in de Giekse hoofdzin is opvallend vrij.

In een neutrale zin heeft de volgorde onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp - meewerkend voorwerp echter wel de voorkeur.
 

ο Κώστας δίνει το βιβλίο στην Άννα. Kostas geeft het boek aan Anna.


De ontkenning staat altijd direct vóór het werkwoord tenzij het lijdend voorwerp en/of het meewerkend voorwerp bestaat uit een zwakke vorm van het persoonlijk voornaamwoord. In dat geval staan deze tussen het onderwerp en het werkwoord.

ο γιατρός δεν βλέπει την Πόπη. de arts ziet Popi niet.


In het Nederlands moet de volgorde van werkwoord en onderwerp omgekeerd worden indien de zin niet met het onderwerp begint (Jan gaat naar huis - vandaag gaat Jan naar huis).
Deze omkering is in het Grieks mogelijk, maar niet verplicht:

ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι. Giannis gaat naar huis.
σήμερα ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι. vandaag gaat Giannis naar huis.
σήμερα πηγαίνει ο Γιάννης στο σπίτι. vandaag gaat Giannis naar huis.


Zwakke persoonlijke voornaamwoorden με, μου, τον, τα etc. staan onmiddellijk voor het werkwoord:

με συγχωρείτε. neemt u me niet kwalijk.
δε μου λέτε. zegt u eens/  vertlet u eens.
τα βλέπω. is zie ze (/de dingen).

 

Voor de volgende soorten zinnen worden er wel bijzondere eisen aan de woordvolgorde gesteld:
- vraagzinnen
- zinnen met nadruk
- zinnen met het werkwoord in de toekomende tijd.

 

Nog uit te werken:
- δεν θα πάμε
- vóórplaatsing van het onderwerp van de bijzin
- volgorde in combinatie met tegenwoordig deelwoord

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht