Eerste kolom
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Grammatica//Synt/SyntTelw3Reke


Telwoord, rekenen


We onderscheiden hier de volgende toepassingen van telwoorden:
- leeftijden
- kloktijden
- data
- rekenen en percentages

Rekenkundige operaties kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

 

δύο και/ συν τρία (ίσον) πέντε. twee plus drie is vijf.
έξι πλην/ μείον πέντε (ίσον) ένα. zes min 5 is één.
πέντε από έξι (ίσον) ένα. zes min 5 is één.
τρεις οι τέσσερεις δώδεκα. 3 maal/ keer vier is twaalf.
τρία (επί) οι τέσσερεις δώδεκα. 3 maal/ keer vier is twaalf.
είκοσι διά τέσσερα (ίσον) πέντε. twintig gedeeld door vier is vijf.
το τέσσερα στο είκοσι (ίσον) πέντε. twintig gedeeld door vier is vijf (vergelijk: vier op de twintig is vijf).

Nb. Bij vermenigvuldigen wordt de vrouwelijke vorm gebruikt.
Nb. In plaats van ίσον wordt ook κάνει gebruikt.

Het plus-teken: το συν

Nb.

ένα δωμάτιο τέσσερα επί εφτά een kamer van vier bij zeven

 

Percentages

Percentages worden weergegeven met de uitdrukking τοις εκατό.
In de spreektaal wordt gebruik gemaakt van στα εκατό.
πέντε τοις εκατό 5%
πέντε στα εκατό 5%

 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.