Eerste kolom
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
  Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
nominativus genitivus dativus accusativus vocativus
Grammatica//Synt/SyntNaam3Dati


Zinsleer, naamvallen, dativus

 

De dativus komt alleen nog voor in een aantal oude uitdrukkingen.

 

moderne spellingbetekenisoude spellingnominativus
απουσία + 2 in afwezigheid van πουσί η απουσία
βάσει + 2op basis van βάσειη βάση
δόξα τω Θεώ God zij dank δόξα τ Θε ο Θέος
εν ενάγκη indien nodig ν νάγκη ανάγκη
εν γένει in het algemeen ν γένει το γένος
εν μέρει ten dele ν  μέρει το μέρος
εν πάση περιπτώσει in ieder geval ν πάσ περιπτώσειη περίπτωση
εν συνεχεία vervolgens ν συνεχεί η συνέχεια
εντάξειok ν τάξειη τάξη
εν τέλει uiteindelijk ν τέλει το τέλος
εντούτοις desondanks ν τούτοις τούτος
λόγω + 2vanwegeλόγ ο λόγος
μέσω + 2 via, middels μέσ το μέσο
πάση θυσία koste wat het kost πάσ θυσίη θυσία
πράγματιinderdaad πράγματιτο πράγμα
τοις εκατό procentτος κατόντο εκατό
τοις μετρητοίς contant τος μετρητος τα μετρητά

Nb. Ook in het Nederlands hebben verschillende van deze uitdrukkingen de uitgang van niet meer in gebruik zijnde 2e en 3e naamvallen: ten dele, desondanks, vanwege.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.