lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Zinsleer   ▲
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
met να met ότη/πως met μην/μήπως met που indirecte rede gesubstantiveerde bijzin bijzin met ingesloten antecedent
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzSubs1


Gesubstantiveerde complementszinnen

Complementszinnen kunnen ook de vorm aannemen van een gesubstantiveerde zin.
Een gesubstantiveerde zin is een bijzin die ingeleid wordt door ότι (niet πως) of door να voorafgegaan door het onzijdige bepaalde lidwoord το.
Zinnen met ότι zijn persoonlijk, bij να gaat het om algemene uitspraken.

Vergelijk:

το ότι αγοράζει σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het feit dat je een huis koopt, is een belangrijk iets.
το να αγοράζεις σπίτι, είναι μεγάλη υπόθεση. het kopen van een huis is een hele aangelegenheid.
η δυστυχία του ότι είσαι Έλληνας. het ongeluk dat je een Griek bent.
η δυστυχία του να είσαι Έλληνας. het ongeluk een Griek te zijn.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht