lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Syntaxis
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBetr3Onbe


Bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord of bijwoord


Onbepaalde betrekkelijke voornaamwoorden zijn:

όποιος, -α
όποιοι, -ες, -α
όποιος, -α, -ο


+ zelfst.naamw.
wie
wie
 
wie ... ook (maar)
wie ... ook (maar)
welke ... ook (maar)
ieder die
allen die
 
όσος, -η, -ο
όσοι
όσοι, -ες, -α

όσα
+ zelfst.naamw.

+ zelfst.naamw.

 

wie


wat
zoveel ... als
wie ... ook (maar)
welke ... ook (maar)
zoveel ... als
wat ... ook (maar)

alle(n) die
alle ... die

alles wat
ό,τι
ό,τι
 

+ zelfst.naamw.
 
(al) wat

 
wat ... ook (maar)
welk ... ook (maar)
zoveel ... als
alles wat

 


Onbepaalde betrekkelijke bijwoorden zijn:

όπου waar waar ... heen alwaar
όποτε  wanneer ... ook (maar)  
όπως
 
zoals
 
zo ... als
hoe ... ook
 
όσο
 
  zo ... als
hoe ... des te ...
 


De onbepaalde relativa (betrekkelijke voornaamwoorden en betrekkelijke bijwoorden) hebben geen antecedent in de hoofdzin. De bijzin die wordt ingeleid door een onbepaald relativum vervult in zijn geheel een syntactische functie in de hoofdzin: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijvoeglijke bepaling of bijwoordelijke bepaling.
Een dergelijke bijzin is dus een complementszin: in het bijzonder een onderwerpszin, een lijdend voorwerpszin, een meewerkend voorwerpszin. Een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord kan ook een bijvoeglijke bijzin of een bijwoordelijke bijzin inleiden.
Dit soort bijzinnen worden 'bijzinnen met ingesloten antecedent' genoemd.

De onbepaalde betrekkelijke voornaamwoorden kunnen zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt worden met als uitzondering: het enkelvoud van όσος en het enkelvoud onzijdig όποιο. In plaats van όποιο gebruikt het Grieks ό,τι.
 

voorbeelden ...

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht