zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Zelfstandig naamwoord / Vrouwelijk
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
vrouwelijke zsnw mannelijke zsnw onzijdige zsnw mannelijk-vrouwelijk eigennamen diversen
Grammatica//MorfZelfVrou1


Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden


Bijna alle vrouwelijke zelfstandige naamwoorden hebben een uitgang op of -η.
Sommige hebben echter een uitgang op  -ος, -ού, -ύς of -ώ.


Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -α

      aantal lettergrepen
      blijft gelijk wijzigt
      genitivus meervoud, klemtoon op de  
      laatste voorlaatste  
     

lettergreep

 
             
ev nom. η θάλασσα χώρα καρδιά ικανότητα μητέρα μαμά
  gen. της θάλασσας χώρας καρδιάς ικανότητας μητέρας μαμάς
  acc. την θάλασσα χώρα καρδιά ικανότητα μητέρα μαμά
  voc.   θάλασσα χώρα καρδιά ικανότητα μητέρα μαμά
mv nom. οι θάλασσες χώρες καρδιές ικανότητες μητέρες μαμάδες
  gen. των θαλασσών χωρών καρδιών ικανοτήτων μητέρων μαμάδων
  acc. τις θάλασσες χώρες καρδιές ικανότητες μητέρες μαμάδες
  voc,   θάλασσες χώρες καρδιές ικανότητες μητέρες μαμάδες
      zee land hart gelegenheid moeder mama


Alle vrouwelijke zelfstandige naamwoord op gaan als θάλασσα, χώρα, καρδιά behalve die welke uitgaan op -ότητα, -ίδα, -άδα (die gaan als ικανότητα) en een paar uitzonderingen die verbogen worden als μητέρα of μαμά.
Enkele voorbeelden van deze afwijkende woorden:

-ότητα προσωπικότητα persoonlijkheid  als μητέραmoeder
-ίδα ελπίδα hoop     ακτίναstraal
  εφημερίδα krant    κλίμακαschaal
-άδα εβδομάδα week    σειρήναsirene
       σταγόναdruppel
als μαμάmama    
  γιαγιά oma    

 

Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -η
 

        aantal lettergrepen blijft gelijk aantal lettergrepen wijzigt
       

genitivus. meervoud

accent verschuift in gen.

          accent op accent  
        geen gen.mv. laatste lettergr. verschuift in gen.ev.  
                 
ev nom.   η ζάχαρη κόρη ψυχή κυβέρνηση σκέψη
  gen.   της ζάχαρης κόρης ψυχής κυβέρνησης/
κυβερνήσεως
σκέψης/
σκέψεως
  acc.   την ζάχαρη κόρη ψυχή κυβέρνηση σκέψη
  voc.     ζάχαρη κόρη ψυχή κυβέρνηση σκέψη
mv nom.   οι ζάχαρες κόρες ψυχές κυβερνήσεις σκέψεις
  gen.   των - κορών ψυχών κυβερνήσεων σκέψεων
  acc.   τις ζάχαρες κόρες ψυχές κυβερνήσεις σκέψεις
  voc.     ζάχαρες κόρες ψυχές κυβερνήσεις σκέψεις
        suiker meisje geest regering gedachte


Zo gaan ook:

alsκόρη, ψυχή  alsκυβέρνηση, σκέψη
 αγάπη liefde   πόληstad
  φωνή stem     πίστη geloof
 γραμμή lijn   άποψηmening

 

Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ος, -ού, -ύς en -ώ
 

        aantal lettergr'n blijft gelijk extra lettergreep geen
        in gen. mv. komt accent op in meervoud mv.
        laatste lettergreep en gen.ev.    
                   
ev nom.   η διάλεκτος άμμος οδός μαϊμού κλιτύς ηχώ
  gen.   της διαλέκτου άμμου οδού μαϊμούς κλιτύος ηχούς
  acc.   την διάλεκτο άμμο οδό μαϊμού κλιτύ ηχώ
  voc.     διάλεκτο άμμο οδό μαϊμού κλιτύ ηχώ
mv nom.   οι διάλεκτοι άμμοι οδοί μαϊμούδες κλιτύες -
  gen.   των διαλέκτων άμμων οδών μαϊμούδων κλιτύων -
  acc.   τις διαλέκτους άμμους οδούς μαϊμούδες κλιτύες -
  voc.     διάλεκτοι άμμοι οδοί μαϊμούδες κλιτύες -
        dialect zand weg aap helling echo


Zo gaan ook:

alsδιάλεκτος, άμμος, οδός als ηχώ
 είσοδος entree   πειθώ overredingskracht
  μέθοδος methode      
 λεωφόρος boulevard    

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht