zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Zelfstandig naamwoord / Onzijdig
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
vrouwelijk mannelijk onzijdig man - vrouw diversen
onz op -ο onz op -ι onz op -ος onz op -μα onz op -ιμο onz op -υ onz zeldz
Grammatica//MorfZelfOnzy3ma


Onzijdige zelfstandige naamwoorden


De onzijdige zelfstandige naamwoorden op -μα zijn imparisyllabi.


ev nom. το   μάθημα κύμα
  gen. του   μαθήματος κύματος
  acc. το   μάθημα κύμα
  voc.     μάθημα κύμα
mv nom. τα   μαθήματα κύματα
  gen. των   μαθημάτων κυμάτων
  acc. τα   μαθήματα κύματα
  voc.     μαθήματα κύματα
        les golf

De klemtoonverschuiving van deze paroxytone en proparoxytone onzijdige zelfstandige naamwoorden volgt de limietregel.


αίμαbloed  πράγμα ding
σώμαlichaam  κλίμα klimaat
χρώμα kleur  πρόβλημα probleem
ποίημα gedicht  σύστημα systeem
αποτέλεσμα resultaat    

Sommige woorden komen alleen in het meervoud voor:


τα γεράματα ouderdom   τα χαιρετίσματα groeten

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht