Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
activum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass2eStAori1eCjTypAAfao


Passivum, 2e stam, aoristus, 1e conjugatie, type A

Type A werkwoorden met afwijkende aoristus uitgangen


Een zeer beperkt aantal werkwoorden van Oudgriekse origine maakt voor de vorming van de aoristus passief gebruik van de volgende Oudgriekse uitgangen:

  enkelvoud meervoud
1e persoon (-ην) -
2e persoon - -
3e persoon -ησαν


Bijvoorbeeld:

  1e pers ev 3e pers ev 3e pers mv  
εισάγω εισήχθην εισήχθη εισήχθησαν opnemen (in het ziekenhuis)
εκρήγνυμαι - εξερράγη εξερράγησαν ontploffen
εκπλήσσω εξεπλάγην εξεπλάγη εξεπλάγησαν verbazen
εμπλέκω ενεπλάκην ενεπλάκη ενεπλάκησαν betrekken bij
περιστέλλω - περιεστάλη περιεστάλησαν inperken
συλλαμβάνω συνελήφθην συνελήφθη συνελήφθησαν arresteren


Tot deze categorie behoren onder andere ook:

συμπλέκομαι slaags raken (met)      
de meeste woorden op -άγω, zoals
απάγω ontvoeren   συνάγω concluderen
εξάγω ontslaan (uit het ziekenhuis)   υπάγω laten vallen onder


Deze aoristus-uitgangen worden zelden gebruikt in de spreektaal.

Voor sommige woorden op -άγω bestaat er een paradigma volgens type A van de eerste conjugatie met handhaving van de -θ- in de passieve vorm, maar ook dit paradigma wordt weinig gebruikt:

εισάγω εισάχθηκα importeren

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht