Eerste kolom
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 1e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/ActiVolt


Activum, voltooide tijden


De voltooide tijden worden gevormd door middel van een onverbuigbare vorm van het werkwoord voorafgegaan door een verbogen vorm van het werkwoord έχω. De onverbuigbare vorm wordt voor het activum gevormd uit de tweede stam van het werkwoord gevolgd door de uitgang -ει . De onverbuigbare vorm is dus identiek aan de derde persoon enkelvoud van de coniunctivus van de tweede stam. Werkwoorden die geen tweede stam hebben, kunnen ook geen voltooide tijden vormen, zoals bijvoorbeeld: ανήκω (toebehoren aan), είμαι (zijn), έχω (hebben), ξέρω (weten),  περιμένω (wachten), πρέπει (het moet).

Perfectum

ik heb betaald enkelvoud meervoud
1e persoon έχω πληρώσει έχουμε πληρώσει
2e persoon έχεις πληρώσει έχετε πληρώσει
3e persoon έχει πληρώσει έχουν πληρώσει

 

ik heb bemind enkelvoud meervoud
1e persoon έχω αγαπήσει έχουμε αγαπήσει
2e persoon έχεις αγαπήσει έχετε αγαπήσει
3e persoon έχει αγαπήσει έχουν αγαπήσει

 

Plusquamperfectum

ik had betaald enkelvoud meervoud
1e persoon είχα πληρώσει είχαμε πληρώσει
2e persoon είχες πληρώσει είχατε πληρώσει
3e persoon είχε πληρώσει είχαν πληρώσει

 

ik had bemind enkelvoud meervoud
1e persoon είχα αγαπήσει είχαμε αγαπήσει
2e persoon είχες αγαπήσει είχατε αγαπήσει
3e persoon είχε αγαπήσει είχαν αγαπήσει


Futurum exactum

ik zal betaald hebben enkelvoud meervoud
1e persoon θα έχω πληρώσει θα έχουμε πληρώσει
2e persoon θα έχεις πληρώσει θα έχετε πληρώσει
3e persoon θα έχει πληρώσει θα έχουν πληρώσει

 

ik heb bemind enkelvoud meervoud
1e persoon θα έχω αγαπήσει θα έχουμε αγαπήσει
2e persoon θα έχεις αγαπήσει θα έχετε αγαπήσει
3e persoon θα έχει αγαπήσει θα έχουν αγαπήσει

Participium

πληρώνω έχοντας πληρώσει betaald hebbend
αγαπάω έχοντας  γαπήσει bemind hebbend

Van de vormen met έχουν zijn in het gesproken Grieks varianten met έχουνε aan te treffen.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Betekenis

l

Syntax

l

Grammatica

l

Alfabet

l

Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht