Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 1e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eStAori2eCjTpAB


Activum, 2e stam, aoristus, 2e conjugatie, type A1, A2 en Bik beminde enkelvoud meervoud
1e persoon αγάπησα αγαπήσαμε
2e persoon αγάπησες αγαπήσατε
3e persoon αγάπησε αγάπησαν


Naast de vorm αγάπησαν kan in het gesproken Grieks ook de vorm αγαπήσανε aangetroffen worden.

De aoristos van andere vormen van de 2e stam van de 2e conjugatie komt op overeenkomstige wijze tot stand:

 

2e stam op bijvoorbeeld    
-ασ- γελάω γέλασα lachen
-εσ- μπορώ μπόρεσα kunnen
-ησ- αγαπάω αγάπησα liefhebben
-ηξ- τραβάω τράβηξα trekken
-στησ- καθιστώ κατέστησα maken

Nb. Het werkwoord χρωστάω (verschuldigd zijn) heeft geen aoristos; in plaats daarvan wordt de paratatikos gebruikt:

μου έδωσε τα χρήματα που μου χρωστούσε, και έφυγε. hij gaf me het geld dat hij me verschuldigd was, en ging weg.

 

 

Activum, 2e conjugatie, type C

De werkwoorden van type C hebben geen 2e stam actief en (dus) ook aoristus actief.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht