Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABSigmLabi


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, sigmatische tweede stam


Eerste stam op een labiaal (
β, π, πτ, μπ, φ, φτ, αυ, ευ), tweede stam op -ψ-

 

  eerste stam + σ tweede stam  
κλέβω κλεβ-σ- κλεψ- stelen
λάμπω λαμπ-σ- λαμψ- stralen
επιτρέπω επιτρεπ-σ- επιτρεψ- toestaan
καλύπτω καλυπτ-σ- καλυψ- bedekken
παραπέμπω παραπεμπ-σ- παραπεμψ- verwijzen
αλείφω αλειφ-σ- αλειψ- insmeren
αστράφτω αστραφτ-σ- αστραψ- flitsen
παύω παυ-σ- παψ- ophouden
δουλεύω δουλευ-σ- δουλεψ- werken

Sommige werkwoorden met een 1e stam op -αυ- of -ευ- hebben een 2e stam op -ευς- (in plaats van op -εψ).

 


Tot dit paradigma behoren bijna alle werkwoorden van de B-groep, onder andere:

αμείβω belonen   σκάβω graven
  ανάβω aansteken   σκύβω bukken
  κρύβω verbergen   στρίβω draaien
  ράβω naaien   τρίβω wrijven
-ευ ανακατεύω roeren   ξοδεύω uitgeven
  δυσκολεύω bemoeilijken   παγιδεύω in de val lokken
  κολακεύω vleien   παντρεύω in de echt verbinden
  μαγειρεύω koken   φυτεύω planten
  μαζεύω verzamelen   χορεύω dansen
  μπερδεύω verwarren      
προβλέπω voorzien   βλάπτω schaden
  εγκαταλείπω verlaten   συνάπτω bijvoegen
-πτ απορρίπτω verwerpen      
-μπ παραπέμπω verwijzen      
βάφω verven   γράφω schrijven
  γλείφω likken      

 


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze de 2e stam vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen overeenstemmen. Bijvoorbeeld:
- bij de vorming van de 2e stam passief.


Zie ook:
- eerste stam op een -αυ of -ευ, tweede stam op -αυσ- of -ευσ-

 

Enkele onregelmatige werkwoorden:

  2e stam aoristos  
βλέπω ειδ- είδα zien
       
       
 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht