Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABAsigEnin


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, asigmatische tweede stam


Eerste stam op
-αιν- , tweede stam op -υν-

 

  eerste stam tweede stam  
ακριβαίνω ακριβαιν- ακριβυν- duurder worden


Tot dit paradigma behoren bijvoorbeeld:

απαλαίνω zacht maken/worden   μικραίνω kleiner maken/worden
ασχημαίνω lelijk maken/worden   ομορφαίνω mooier maken/worden
βαθαίνω dieper maken/worden   παχαίνω dikker maken/worden
βαραίνω zwaarder maken/worden   πλαταίνω breder maken/worden
ελαφραίνω lichter maken/worden   πληθαίνω (doen) toenemen
κονταίνω korter maken/worden   σκληραίνω hard maken/worden
λεπταίνω slank maken/worden   σκουραίνω dokerder maken/worden
μακραίνω langer maken/worden   χοντραίνω dik maken/worden


Nb. Deze werkwoorden hebben geen van alle passieve vormen.

Een aantal van deze werkwoorden heeft voor het praesens een formelere nevenvorm op -ύνω die het paradigma van μολύνω volgt:

  eerste stam tweede stam  
απολύνω απολυν- απολυν- zacht maken/worden

Zo ook: βαθύνω, λεπτύνω, μακρύνω, πλατύνω, σκληρύνω.


Zie ook:
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ασ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -ησ-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op -αν-
- eerste stam op -αιν- tweede stam op --

 

 

Enkele onregelmatige werkwoorden:

                 
                 
                 
                 

Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht